• ky luat

Giám đốc viện tâm thần đề xuất mức kỷ luật khiển trách
Thời sự- Lê Nga - 18:59 17/04/2021
Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đề xuất nhận mức kỷ luật cho mình là khiển trách, sau vụ bệnh nhân "bay lắc" trong phòng bệnh.
--Quảng cáo---