• ky luat

6 tháng, kỷ luật 7 cán bộ Trung ương quản lý, "chặn" 14.000 tỷ tham nhũng
Thời sự- Phương Thảo - 16:58 05/08/2021
Đây là những con số được nêu tại phiên họp thứ 20, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra ngày 5/8, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
--Quảng cáo---