• kon tum

Kon Tum: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi chấm dứt hoạt động
Đời sống xanh- H.N - 09:00 06/10/2021
Nguyên nhân là do chủ đầu tư tự quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án theo Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020.
--Quảng cáo---