• kit xet nghiem

Tiếp nhận 100.000 liều văcxin và 100.000 kit xét nghiệm nhanh của Chính phủ Hungary
Sức khỏe mới- N.Hà - 19:45 19/10/2021
Chiều 19/10, Bộ Y tế đã tiếp nhận 100.000 liều văcxin COVID-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh từ Ngài Öry Csaba, Đại sứ Hungary tại Việt Nam.
--Quảng cáo---