Quy định mới nhất: Chủ thẻ ngân hàng không được chuyển khoản quá 100 triệu đồng/tháng
Kinh tế- Hồng Phong - 16:00 07/12/2021
Đây là quy định mới nhất của NHNN đối với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ cá nhân bằng phương thức điện tử. Quy định này được áp dụng từ 1/1/2022.
--Quảng cáo---