Dòng tiền Vietcombank đổ vào năng lượng tái tạo của Trungnam Group
Doanh nghiệp- Hoàng Hà - 15:56 21/01/2022
Vietcombank và Trungnam Group vừa ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện. Theo đó, Hai bên thoả thuận sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau.
--Quảng cáo---