• kim thanh

Khuyến cáo doanh nghiệp chưa đưa thanh long lên cửa khẩu Kim Thành
Kinh tế- Bích Hồng - 06:20 11/09/2021
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sản phẩm chuối hiện nay đã chính thức được chính quyền nhân dân huyện Hà khẩu, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc cho thông quan trở lại qua cặp cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) - Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).
--Quảng cáo---