• kim ngach

Xuất khẩu thuỷ sản quý I ước đạt 2,4 tỷ USD
Kinh tế- Thúy Hằng - 15:23 31/03/2022
Hết tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
--Quảng cáo---