• kim loai

Công nghệ mới chuyển đổi CO2 thành sản phẩm rắn carbon và oxy
Công nghệ- Thái Bằng - 21:10 16/10/2021
Các nhà khoa học Úc phát minh phương pháp mới, sử dụng gali lỏng chuyển carbon dioxide thành oxy và sản phẩm carbon rắn có giá trị cao, thực hiện ở nhiệt độ phòng.
--Quảng cáo---