• kiện toàn

8 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ sau kiện toàn
Thời sự- Viết Tuân - 06:19 18/04/2021
Trong phiên họp đầu tiên triển khai công việc sau khi kiện toàn nhân sự, Chính phủ xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thời gian tới.
--Quảng cáo---