--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Khuyến khích xã hội hóa giáo dục, y tế

HỒNG NHUNG - 13:26 14/10/2019

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Theo đó, các điều khoản sửa đổi Nghị định 69 nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư của xã hội tham gia cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng nhu cầu của xã hội với chất lượng và số lượng ngày càng cao.

Cụ thể, về chính sách ưu đãi về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất, cho thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 69 theo hướng miễn, giảm tiền thuê đất cho cơ sở thực hiện xã hội hóa khi sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa theo quy định của pháp luật đất đai”.

Đối với ưu đã về thuế, Bộ Tài chính đề nghị miễn thuế trước bạ cho nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định 69.

Đối với chính sách ưu đãi về tín dụng, Bộ Tài chính đề nghị cho phép cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, đối tượng quy định tại Nghị định 69 thuộc danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO