• khu kinh te nhon hoi

Xử lý xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội: 'Trên nóng - dưới nguội'
Kinh tế- Nguyên Linh - Tường Quân - 12:03 10/01/2021
Mặc dù lãnh đạo tỉnh Bình Định quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các địa phương xử lý tình trạng xâm chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội, nhưng vi phạm này không chấm dứt mà còn phát sinh nhiều trường hợp mới, gây bức xúc dư luận.
--Quảng cáo---