• khủ khuẩn

SCB tặng Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động
Nhịp sống doanh nghiệp- PV - 16:34 21/09/2021
Ngày 21/9/2021, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã trao tặng TP Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
--Quảng cáo---