• khong tham nhung

Yêu nước là không tham nhũng
Trò chuyện- Nhật Minh - 08:00 30/12/2018
(khoahocdoisong.vn) - Yêu nước là không tham nhũng, chia sẻ của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Dy Niên. Yêu nước là truyền thống, là kết tinh cao nhất của văn hoá, vì vậy nó không thể mất đi.
--Quảng cáo---