--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Không phải tháo nước để kiểm tra an toàn đập

BA (GHI) - 07:41 09/08/2021

(khoahocdoisong.vn) - Để đảm bảo tính an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện thì có phải rút hết nước trong hồ chứa để kiểm tra tính bền vững của đập hay không?

Hỏi: Để đảm bảo tính an toàn của các đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện thì có phải rút hết nước trong hồ chứa để kiểm tra tính bền vững của đập hay không?

Mai Lan (Sơn La)

Theo KS Nguyễn Tri Trinh, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam: Hiện nay, các hồ chứa ở Việt Nam đều phải có bố trí hệ thống quan trắc nền móng, thân đập và vùng phụ cận (thấm, chuyển dịch, ứng suất biến dạng, nhiệt độ, độ mở rộng khe…) để theo dõi tình trạng sức khỏe của hồ đập, không nhất thiết phải hạ mực nước hồ để kiểm tra, trừ trường hợp có vấn đề về hồ, đập. Hằng năm, chủ hồ, đập phải lập báo cáo kết quả quan trắc, đánh giá tình trạng an toàn đập gửi cấp thẩm quyền để xem xét. Các dự án lớn đều có hội đồng an toàn cấp quốc gia đánh giá.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---