• khong khi lanh

Không khí lạnh ra đến biển sẽ suy yếu dần
Hỏi đáp- Hồng Linh - 14:28 19/10/2021
Tại sao không khí lạnh ra đến biển sẽ suy yếu dần?
--Quảng cáo---