• không gây ô nhiễm môi trường

CMC sản xuất trong nước và không gây ô nhiễm môi trường
Sống xanh- Bảo Anh - 10:01 05/08/2021
(khoahocdoisong.vn) - Viện Kỹ thuật Hóa học (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) đã đề xuất và được Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt thực hiện dự án “Áp dụng sáng chế US 8916700B2 không bảo hộ tại Việt Nam để sản xuất carboxymethyl cellulose (CMC) từ phế phẩm công nghiệp, nông nghiệp”.
--Quảng cáo---