• khởi tố

6 tháng đã khởi tố mới 37.097 vụ án hình sự
Thời sự- Quốc Trọng - 15:03 28/05/2022
Tội phạm tham nhũng, chức vụ, đã khởi tố mới 219 vụ (tăng 48,9% so với năm trước), chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, đầu tư các dự án với nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội.
--Quảng cáo---