• khỏi đái tháo đường

Đánh giá thuyên giảm đái tháo đường týp 2
Bác sĩ của bạn- T.N (ghi) - 18:00 14/09/2021
Sự thuyên giảm được định nghĩa là HbA1c quay trở lại mức <6,5% (<48mmol/mol) - ngưỡng được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) - một cách tự nhiên hoặc sau một can thiệp và kéo dài ít nhất 3 tháng mà không cần dùng đến thuốc hạ đường huyết.
--Quảng cáo---