Phục hồi dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, đảm bảo an ninh y tế
Khỏe- An Quý - 17:49 21/10/2021
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia phục hồi hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ toàn dân, đảm bảo an ninh y tế trong đại dịch Covid-19 và xa hơn nữa.
--Quảng cáo---