Cây cổ thụ thuộc họ bách sống trên 5.000 năm
Khám phá- Khánh Thủy - 10:33 24/05/2022
Theo tính toán của các nhà khoa học, một cây cổ thụ thuộc họ bách (Fitzroya cupressoides) có tên Alerce Milenario ở Chile có thể đã sống hơn 5.000 năm.
--Quảng cáo---