Làm thế nào súp lơ san hô hình thành các đường xoắn ốc?
Khoa học- Hằng Đỗ - 06:40 25/10/2021
Các hình nón màu xanh lục cuộn xoáy tạo nên phần đầu của súp lơ Romanesco – súp lơ san hô, cũng tạo thành một mô hình fractal - mô hình tự lặp lại trên nhiều vảy.
--Quảng cáo---