--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Khó về nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân

THIÊN ÂN - 11:00 24/04/2021

(khoahocdoisong.vn) - Hiện trên cả nước đã có 202 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, trong đó có 111 dự án đã hoàn thành, tuy nhiên mới chỉ đạt tỷ lệ 36% theo kế hoạch.

Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 513 dự án nhà ở xã hội, với số lượng 16.160.000m2 sàn. Trong đó đã hoàn thành 249 dự án với quy mô xây dựng 5.210.000m2 sàn, đạt tỷ lệ 42% so với kế hoạch. 264 dự án đang tiếp tục triển khai với quy mô xây dựng khoảng 10.950.000m2 sàn nhà ở.

Đáng chú ý, cả nước đã có 202 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, với số lượng 7.342.969m2 sàn; trong đó đã hoàn thành 111 dự án với quy mô xây dựng 2.301.909m2 sàn, đạt tỷ lệ 36% so với kế hoạch; đang tiếp tục triển khai 91 dự án với quy mô xây dựng khoảng 5.041.060m2 sàn nhà ở.

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân dẫn tới mục tiêu phát triển nhà ở công nhân chưa đạt được theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia là do thiếu nguồn vốn để phát triển nhà ở công nhân.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội mới được phân bổ 2.163/9.000 tỷ đồng (đáp ứng 24% nhu cầu vốn thực hiện chính sách nhà ở xã hội đến năm 2020); Các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định (04 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định) chưa được bố trí nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho vay nhà ở xã hội; Chưa có quy chế sử dụng nguồn tiền thu được từ 20% quỹ đất trong các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà xã hội.

Tiếp đó, nhiều địa phương chưa quan tâm đến phát triển nhà ở xã hội. Chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5, hàng năm theo quy định của pháp luật; Chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, hầu hết doanh nghiệp chưa quan tâm, tích cực tham gia đầu tư nhà ở xã hội do các chính sách ưu đãi cho phát triển nhà ở xã hội đã ban hành chưa đủ hấp dẫn; Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp chưa quan tâm đến nhà ở cho công nhân, người lao động của mình thông qua việc mua, thuê nhà ở, xây dựng nhà ở xã hội để cho công nhân thuê.

Ngoài ra, về phía các đối tượng chính sách xã hội. Người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, gia đình trẻ còn hạn chế, rất khó khăn về kinh tế; Tâm lý của đa số người nghèo, người thu nhập thấp vẫn muốn mua nhà ở xã hội, không muốn thuê.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---