• khi nao trien khai bhyt dien tu

Chậm nhất đến năm 2020 phải có thẻ BHYT điện tử
Thời sự- 19:14 08/03/2019
Chậm nhất đến ngày 1/1/2020, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT'- đây là một nội dung của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, vừa được Chính phủ ban hành.
--Quảng cáo---