• kháng kháng thể

Kháng thể từ văcxin kém hiệu quả hơn trước biến thể Mu
Khỏe- Khánh Thủy - 07:20 06/11/2021
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Y khoa thuộc Đại học Tokyo đã phát hiện biến thể Mu có khả năng kháng kháng thể do vắc xin tạo ra cao hơn 9,1 lần so với virus gốc SARS-CoV-2.
--Quảng cáo---