• khai thac khoang san

Doanh nghiệp băn khoăn về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Kinh tế- Quốc Trọng - 14:39 01/12/2021
Nghị quyết 105 của Chính phủ quyết định sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác khoáng sản được gia hạn nộp tiền cấp quyền. Tuy nhiên đến nay Chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
--Quảng cáo---