--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Khai thác bauxite đi đôi với bảo vệ môi trường

T.T - 13:25 18/06/2021

(khoahocdoisong.vn) - Trên cơ sở các thử nghiệm, phân tích và đánh giá nhiều lần, các nhà khoa học của T.Ư Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã đưa ra phác thảo Quy trình khai thác và chế biến bền vững đối với quặng bauxite Tây Nguyên.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch T.Ư Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) cho biết, trong những năm qua, T.Ư Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị đến Chính phủ về những chiến lược và giải pháp khai thác khoáng sản bauxite, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Nhôm tại Tây Nguyên nhằm đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội. Quy trình công nghệ đã được thử nghiệm thành công tại hai nhà máy alumin Tân Rai, Lâm Đồng và Nhân Cơ, Đăk Nông; Trên cơ sở các thử nghiệm, phân tích và đánh giá nhiều lần, các nhà khoa học của T.Ư Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã đưa ra phác thảo Quy trình khai thác và chế biến bền vững đối với quặng bauxite Tây Nguyên.

Với tiềm năng và lợi thế rất lớn từ bauxite Tây Nguyên, T.Ư Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét và chỉ đạo các Bộ ngành chức năng tiến hành nghiên cứu, thảo luận về vấn đề này. T.Ư Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp những ý kiến chuyên môn và công trình nghiên cứu khoa học của Hội để xây dựng quy trình khai thác, chế biến bauxite, phát triển ngành công nghiệp nhôm tại Tây Nguyên.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---