• khai bao y te

Thái Nguyên yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến, về địa phương
Khỏe- Thúy nga - 14:50 05/01/2022
Từ nay đến dịp Tết Nguyên đán, người dân đến, trở về TP Thái Nguyên cần có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Thành phố yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người.
--Quảng cáo---