• khai bao y te

"Mắt thông minh" kiểm tra dịch tễ không cần bỏ khẩu trang
Khoa học- Vân Tuyết - 05:47 22/09/2021
(khoahocdoisong.vn) - Cli – SmartEyes (mắt thông minh) là một thiết bị chuyên dụng tự động kiểm tra thân nhiệt và quét mã QR Code khai báo y tế. Sản phẩm do nhóm kỹ sư Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sáng chế nhằm giải quyết bài toán nhân lực kiểm soát y tế trong cuộc chiến chống Covid-19.
--Quảng cáo---