• khai bao y te

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế nội địa
Thời sự- Quốc Trọng - 17:53 05/05/2022
Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo tạm dừng việc khai báo y tế nội địa kể từ 0 giờ ngày 30/4/2022.
--Quảng cáo---