• khách san

DAH thoái sạch vốn khỏi Du lịch Khách sạn Đông Á
Kinh tế- Thiên Ân - 14:24 27/06/2022
Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) công bố quyết định thoái 100% vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á.
--Quảng cáo---