• kenh truyen thong

Mô hình “Số hóa truyền thông y tế sức khỏe” đầu tiên tại Việt Nam
Công nghệ- 09:43 11/09/2018
Sau gần 3 năm xây dựng và hoàn thiện, mô hình “Số hóa Truyền thông Y tế Sức khỏe” được phát triển đặc biệt cho môi trường bệnh viện tại VN vừa chính thức ra mắt. Hiện có gần 40 bệnh viện hạng Đặc biệt, hạng I và II trên toàn quốc áp dụng.
--Quảng cáo---