--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

KCN Đồng Văn III: "Vùng mờ" và những câu hỏi để ngỏ

TRỌNG NGHĨA - LÊ HẰNG - 05:05 06/07/2020

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 20/9/2019, Dự án KCN Đồng Văn III mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư và thời gian thực hiện lại là 50 năm. Nhưng ở giai đoạn I, thời gian thực hiện dự án lại là 70 năm. Thời gian thực hiện như vậy, dự án dường như chưa tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư 2014.

Mỗi giai đoạn một "kiểu" thời gian

Được biết, Dự án KCN hỗ trợ Đồng Văn III (Dự án) do Công ty CP đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Đồng Văn III (Công ty Đồng Văn III) làm chủ đầu tư.

Ngày 22/6/2012, UBND tỉnh Hà Nam có công văn số 939/UBND-CT về chủ trương chuẩn bị đầu tư Dự án. Ngày 24/9/2012 Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam (BQLCKCN) có Tờ trình số 38/TTr-BQLCKCN.

Cùng ngày 14/12/2012 sở Xây dựng có Báo cáo số 1066/SXD-KTQH và Báo cáo số 1067/SXD-KTQH về nội dung đầu tư KCN hỗ trợ Đồng Văn III, huyện Duy Tiên.

Ngày 24/12/2012, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 1746/QĐ-UBND phê duyệt phân khu tỷ lệ 1/200 KCN hỗ trợ Đồng Văn III. Theo đó, phạm vi nghiên cứu là 450,30618ha. Chủ đầu tư thời điểm này là Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam.

KCN Đồng Văn III, nhiều dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư 2014 về thời gian thực hiện dự án.

Ngày 21/6/2013, UBND tỉnh Hà Nam có Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên Đồ án là Quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 KCN Đồng Văn III, huyện Duy Tiên.

Tiếp đó, ngày 19/5/2015, UBND tỉnh Hà Nam có Tờ trình số 925/TTr-UBND gửi các Bộ liên quan lấy ý kiến chính sách ưu đãi đối với KCN Đồng Văn III. Trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngày 29/7/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5938/VPCP-KTTH về chính sách ưu đãi với KCN Đồng Văn III, theo đó thời gian thực hiện dự án là 70 năm?

Vai trò chủ đầu tư của Công ty Đồng Văn III bắt đầu vào năm 2016. Cụ thể, ngày 22/8/2016, Công ty Đồng Văn III có Tờ trình số 185/TTr-HAPIC, đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 Dự án. Ngày 17/8/2016, sở Xây dựng có văn bản 1353/SXDKTQH gửi UBND tỉnh Hà Nam về nội dung nêu trên.

Ngày 31/8/2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 về Dự án. Lúc này tên Dự án được thay đổi từ KCN hỗ trợ Đồng Văn III huyện Duy Tiên thành KCN hỗ trợ Đồng Văn III, cùng với đó ranh giới, kiến trúc cảnh quan; hạ tầng kỹ thuật… của Dự án cũng được điều chỉnh đáng kể. Chủ đầu tư Dự án mặc nhiên là Công ty Đồng Văn III, trong khi nội dung quyết định không hề đề cập.

Ngay sau đó, tỉnh Hà Nam có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT lấy ý kiến thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án. Ngày 20/2/2017, Bộ KH&ĐT có công văn số 1238/BKHĐT-QLKKT về việc thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III.

Ngày 23/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 419/TTg-CN, đồng ý các nội dung: Chủ đầu tư dự án là Công ty Đồng Văn II; Quy mô diện tích là 131,59ha; địa điểm tại xã Tiên Nội, xã Hoàng Đông, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam; Thời gian thực hiện dự án là 70 năm; Với tổng mức đầu tư là 681,299 tỷ đồng; Thời gian GPMB và khởi công Quý I/2017, kết thúc đầu tư xây dựng hạ tầng Quý III/2018. Ngày 31/3/2017, BQLCKCN tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho Công ty Đồng Văn III với mã số 5000755167.

Khi giai đoạn 1 vẫn đang trong thời gian hoàn thiện hạ tầng, Công ty Đồng Văn III đã có văn bản đề nghị được nghiên cứu lập Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Đồng Văn III giai đoạn 2 (Dự án giai đoạn 2).

Ngày 24/5/2018, BQLCKCN tỉnh Hà Nam có Tờ trình 527/TTr-BQLCKCN gửi UBND tỉnh Hà Nam về đề xuất của Công ty Đồng Văn III. Nội dung đề xuất này cũng được Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại buổi họp giao ban ngày 29/6/2018.

Ngày 6/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam có văn bản số 1817/UBND-TH đồng ý về chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập Dự án giai đoạn 2. Sau đó, ngày 7/11/2018, BQLCKCN tỉnh Hà Nam có văn bản số 1265/BQLKCN-QLĐT gửi các Bộ: KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Xây dựng, NT&PTNT, Tài chính, GTVT lấy ý kiến thẩm định dự án này.

Ngày 20/9/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1233/QĐ-TTg quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án với quy mô 168,41ha, tổng mức đầu tư là 1.272 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Cần nhắc lại là, ở giai đoạn 1, thời gian này là 70 năm.

Ai đã tạo ra khác biệt?

Theo Luật Đầu tư năm 2014, thời hạn của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm và thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Theo ghi nhận, ở giai đoạn 1, thời gian thực hiện dự án 70 năm được căn cứ theo văn bản 419/TTg-CN của Thủ tướng.

BQL các KCN tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III với mã số 5000755167.

Văn bản 419/TTg-CN của Thủ tướng được ban hành căn cứ theo văn bản 5938/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, văn bản này nêu: Về cơ chế, chính sách ưu đãi với KCN hỗ trợ Đồng Văn III tỉnh Hà Nam được Thực hiện theo quy định hiện hành và Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9/10/2014 của Văn phòng Chính phủ trên cơ sở ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Tuy nhiên, theo điểm 2 của Thông báo số 404/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thì nội dung là các cơ chế chính sách phát triển KCN hỗ trợ. Cụ thể, chỉ có 3 KCN, gồm KCN hỗ trợ Nam Hà Nội; 3 phân khu công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai, 02 KCN chuyên sâu về cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử tại Hải Phòng và Bà Rịa –Vũng Tàu được áp dụng cơ chế: Về thời gian giao đất không quá 70 năm; miễn thuế đất 20 năm; miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP…

Nội dung Thông báo số 404/TB-VPCP không nêu KCN Đồng Văn III là đối tượng thụ hưởng các ưu đãi nêu trên. Mặt khác, các địa phương nhận được văn bản này cũng chỉ gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu, mà không phải tỉnh Hà Nam.

Do đó, câu hỏi đặt ra là phải chăng đã có sự nhầm lẫn nào đó từ tỉnh Hà Nam trong quá trình làm hồ sơ, lấy ý kiến các Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ? Để dẫn tới kết quả giai đoạn 1 Dự án này đã được phê duyệt thời gian thực hiện là 70 năm. Còn ở giai đoạn 2, dự án này chỉ thực hiện là 50 năm?

Cũng có thể, ở giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam đã quên "vận dụng" văn bản 404/TB-VPCP nên thời gian thực hiện không còn được 70 năm mà chỉ là 50 năm?

Vậy thời gian thực hiện toàn bộ dự án này cụ thể là bao nhiêu năm? KCN Đồng Văn III có thuộc đối tượng thụ hưởng thông báo 404/TB-VPCP hay không? Báo KH&ĐS sẽ tiếp tục làm rõ với UBND tỉnh Hà Nam và các Bộ liên quan.

 • Thực hư chuyện khách hàng tố bị TNG "lừa" tại dự án nhà ở KCN Đồng Văn
  Bất động sản - Trọng Nghĩa - Lê Hằng - 00:10 29/06/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Đó là một nội dung trên băng rôn do hàng trăm người dân trưng ra tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (nay thuộc Tập đoàn TNG), giữa trời nắng hơn 40 độ C. Đây là những khách hàng đã mua đất tại dự án Khu nhà ở KCN Đồng Văn của tỉnh Hà Nam, nhưng chưa được cấp sổ đỏ nên không thể xây dựng nhà ở.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
'Tôi hy vọng Bí thư Vĩnh Phúc cẩn thận'
Thời sự- Hoài Thu - Sơn Hà - 20:52 02/03/2021
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trường hợp con gái Bí thư Vĩnh Phúc được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH&ĐT nằm trong tổng thể chương trình bổ nhiệm chung, không phải cá biệt.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
 • Chuỗi siêu thị Big C đổi tên thương hiệu
  Kinh tế- Lan Anh - 18:05 02/03/2021
  Từ ngày 1/3, các siêu thị Big C An Phú, Thảo Điền và Âu Cơ chính thức đổi tên thành Tops Market. Đại diện chuỗi bán lẻ cho biết đây là chiến lược tái định vị thương hiệu của họ.
 • Nhồi máu cơ tim vì chủ quan với hoa mắt, chóng mặt
  Khỏe- N.Hà (ghi) - 18:00 02/03/2021
  (khoahocdoisong.vn) - Nhồi máu cơ tim thường có biểu hiện là đau thắt ngực. Nhưng không phải bệnh nhân nhồi máu cơ tim nào cũng xuất hiện những cơn đau ngực, nhiều người có các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở, đau đầu, ra mồ hôi, tê lạnh chân tay…
 • Tứ khí và ngũ vị trong dùng thuốc
  Khỏe- TTND.BS cao cấp Nguyễn Xuân Hướng - 16:00 02/03/2021
  (khoahocdoisong.vn) - Tứ khí là những tính chất khác nhau của dược liệu như hàn, nhiệt, ôn, lương nhưng đối với bệnh tật thì chỉ có chứng hàn và chứng nhiệt. Những vị thuốc khi muốn điều trị được chứng hàn, thì vị thuốc đó phải có đầy đủ tính ôn và tính nhiệt. Bởi vì trong cách gọi có khi gọi là hàn có nghĩa là lạnh, nhưng tính dược lương lại là mát, giữa mát và lạnh tuy mức độ có khác nhau, cho nên khi dùng thuốc cũng phải tùy theo mức độ của bệnh tật mà dùng.
 • Sắp bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức
  Giáo dục- Hoàng Thuỳ - 15:42 02/03/2021
  Thay vì quy định công chức, viên chức phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, Bộ Nội vụ đang xây dựng thông tư theo hướng chỉ yêu cầu trình độ đáp ứng được công việc.
 • Đồng Tháp: Phát hiện 2 ca nghi mắc Covid-19
  Thời sự- Nguyễn Hành - 15:19 02/03/2021
  Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, 2 trường hợp F1 của BN 2424 (2 tài xế xe ôm) đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngoài ra, phát hiện 2 trường hợp nghi mắc Covid-19.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO