• iron dome

Mơ gia nhập NATO, Ukraina muốn mua Iron Dome của Israel
Điểm nóng- Thái Bằng - 22:57 18/09/2021
Ukraine đang nỗ lực thực hiện các động thái ngoại giao để gia nhập NATO. Giới lãnh đạo Ukraine cho rằng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng quá trình này cần phải thúc đẩy mạnh mẽ. Một trong những "chìa khóa" để thực hiện chiến lược gia nhập NATO, là hệ thống Iron Dome của Israel.
--Quảng cáo---