Iran đột ngột phong tỏa toàn quốc

Truyền hình nhà nước Iran thông báo nước này sẽ bắt đầu đợt phong tỏa kéo dài hơn một tuần trước làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ tư, theo AP.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/4, lực lượng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch ph&ograve;ng chống Covid-19 của Iran ra lệnh đ&oacute;ng cửa c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave; hạn chế 1/3 hoạt động của văn ph&ograve;ng tại những th&agrave;nh phố đang l&agrave; t&acirc;m dịch.</p> <p style="text-align: justify;">Thủ đ&ocirc; Tehran v&agrave; 250 th&agrave;nh phố, thị trấn kh&aacute;c tr&ecirc;n cả nước được x&aacute;c định đang chứng kiến tỷ lệ dương t&iacute;nh cao v&agrave; t&igrave;nh trạng gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội nghi&ecirc;m ngặt nhất giữa l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 lần thứ tư ở Trung Đ&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch cho biết hơn 85% đất nước hiện c&oacute; t&igrave;nh trạng l&acirc;y nhiễm ở mức b&aacute;o động. Sự gia tăng nghi&ecirc;m trọng của c&aacute;c ca nhiễm đến sau kỳ nghỉ lễ Nowruz k&eacute;o d&agrave;i hai tuần, đ&acirc;y dịp Tết của người d&acirc;n khu vực n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="iran phong toa anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/11/znews-photo-zadn-vn_wireap_f05aece8276b4dbd9e51d454bc613a87_16x9_992.jpg" title="iran phong tỏa ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Người d&acirc;n Iran bắt đầu đợt phong tỏa nghi&ecirc;m ngặt. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng triệu người đ&atilde; đến bờ biển Caspi v&agrave; c&aacute;c điểm nghỉ m&aacute;t nổi tiếng kh&aacute;c, họ ra ngo&agrave;i mua sắm v&agrave; tụ tập để tổ chức tiệc t&ugrave;ng bất chấp c&aacute;c quy định về y tế.</p> <p style="text-align: justify;">Lệnh cấm mới cũng ảnh hưởng đến tất cả c&ocirc;ng vi&ecirc;n, nh&agrave; h&agrave;ng, tiệm b&aacute;nh, thẩm mỹ viện, trung t&acirc;m thương mại v&agrave; hiệu s&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thực thế, chiến dịch ti&ecirc;m chủng của Iran đang bị chậm lại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ c&oacute; khoảng 200.000 liều được sử dụng ở đất nước 84 triệu người n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 5/4, Iran vừa nhận được 700.000 liều vaccine Oxford-AstraZeneca từ H&agrave; Lan theo diện COVAX, s&aacute;ng kiến hợp t&aacute;c quốc tế để cung cấp vắc xin c&ocirc;ng bằng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Y tế cho biết trong ng&agrave;y 10/4, c&oacute; hơn 19.600 ca nhiễm mới, trong đ&oacute; c&oacute; 193 ca tử vong. Tổng số ca tử vong khi đại dịch b&ugrave;ng đến nay đ&atilde; hơn 64.200 người.</p> <p style="text-align: justify;">Hadi Minaie, một chủ cửa h&agrave;ng, cho rằng nguy&ecirc;n nh&acirc;n của t&igrave;nh trạng n&agrave;y l&agrave; do quản l&yacute; yếu k&eacute;m, ch&iacute;nh phủ lẽ ra phải ngăn chặn từ thời điểm diễn ra Nowruz, chứ kh&ocirc;ng phải l&uacute;c người d&acirc;n cần kiếm sống như hiện tại.</p> <p style="text-align: justify;">Alireza Ghadirian, một người b&aacute;n thảm cho biết: &ldquo;C&aacute;c biện ph&aacute;p ngăn chặn chỉ c&oacute; hiệu quả ở mức độ n&agrave;o đ&oacute;&quot;. &Ocirc;ng n&oacute;i rằng ch&iacute;nh phủ cần phải l&agrave;m nhiều hơn để cung cấp vaccine.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nh&agrave; chức tr&aacute;ch nước n&agrave;y &iacute;t khi ban bố lệnh phong tỏa, nhằm cứu v&atilde;n nền kinh tế Iran giữa c&aacute;c lệnh trừng phạt từ Mỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Một năm sau đại dịch, đời sống người d&acirc;n c&agrave;ng trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn. Saeed Valizadeh, một người l&agrave;m dịch vụ vận chuyển bằng m&ocirc;t&ocirc;, cho biết họ c&oacute; thể ở nh&agrave; trong trường hợp ch&iacute;nh phủ cung cấp tiền trợ cấp cho những c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; thu nhập thấp.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Hassan Rouhani cho biết b&ecirc;n cạnh c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c, t&igrave;nh trạng dịch bệnh gia tăng do biến thể virus c&oacute; nguồn gốc ở Anh x&acirc;m nhập v&agrave;o Iran từ Iraq.</p> <p style="text-align: justify;">Từ đầu năm, Iran đ&atilde; bắt đầu chương tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng quốc gia, một số nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đ&atilde; được ti&ecirc;m vaccine Sputnik V do Nga cung cấp.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, ở nước l&aacute;ng giềng Iraq, c&aacute;c biện ph&aacute;p mới để tăng cường ti&ecirc;m chủng cho người d&acirc;n đ&atilde; được &aacute;p dụng, bao gồm hạn chế đi lại bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Y tế Iraq th&ocirc;ng tin c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng được y&ecirc;u cầu chỉ b&aacute;n v&eacute; cho h&agrave;nh kh&aacute;nh đ&atilde; ti&ecirc;m ph&ograve;ng. Người lao động tại c&aacute;c bệnh viện, nh&agrave; h&agrave;ng, trung t&acirc;m thương mại v&agrave; cửa h&agrave;ng cũng cần phải c&oacute; giấy x&aacute;c nhận n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c biện ph&aacute;p đ&atilde; được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu ti&ecirc;m chủng của người Iraq kh&ocirc;ng cao, nhiều người vẫn nghi ngờ về kế hoạch n&agrave;y của ch&iacute;nh phủ.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh tới ng&agrave;y 11/4, thế giới đ&atilde; ghi nhận 135.941.671 ca nhiễm virus corona v&agrave; 2.938.557 ca tử vong, tăng lần lượt 651.103 v&agrave; 10.794, theo trang thống k&ecirc; thời gian thực Worldometers. Tổng cộng 109.276.061 người đ&atilde; b&igrave;nh phục.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div class="z-widget-corona"> <div class="z-corona-header">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo zingnews.vn
back to top