• hydro

Phương pháp sản xuất hydro mới mở đường cho nguồn nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường
Khoa học- Thái Bằng - 08:00 08/06/2022
Một phương pháp mới sản xuất khí hydro từ etanol và nước tiết kiệm năng lượng, có tiềm năng khiến nhiên liệu hydro sạch trở thành một giải pháp thay thế khả thi hơn cho xăng dầu cung cấp năng lượng cho các phương tiện vận tải.
--Quảng cáo---