• hoi sinh song to lich

"Hồi sinh" sông Tô Lịch: Cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp
Thời sự- Văn Ngân - 06:22 11/03/2021
Nhiều chuyên gia tán thành việc đưa nước sạch từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, tuy nhiên, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, tính toán căn cơ các vấn đề kỹ thuật và kinh tế.
--Quảng cáo---