• hoi phuc

Hôm nay, Quốc hội họp phiên bất thường, bàn chương trình phục hồi kinh tế
Kinh tế- Thiên Ân - 06:30 04/01/2022
Từ ngày 4/1 đến 11/1, Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, quyết định 4 nội dung quan trọng. Trong đó, nội dung chính là xem xét về chương trình phục hồi kinh tế.
--Quảng cáo---