--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

“Hội đồng Giáo sư Nhà nước loại ứng viên theo "chuẩn cứng" không rõ ràng?: "Quá ít" là bao nhiêu?

MAI NGUYỄN - 06:06 09/12/2019

(khoahocdoisong.vn) - “Hội đồng giáo sư nhà nước kết luận “Thâm niên giảng dạy quá ít” để đánh trượt tôi, vậy kết luận này dựa trên tiêu chuẩn nào, quy định pháp lý nào? Trong Quyết định 37, không quy định “ít” là bao nhiêu thì HĐGSNN lấy cơ sở nào để áp dụng?”, TS Trần Quang Huy đặt câu hỏi.

Có minh chứng cho kết luận “không minh chứng”

Như KH&ĐS đã đưa, TS Trần Quang Huy, một trong 16 ứng viên bị loại trong đợt xét GS, PGS năm nay đã nhận được thư phúc đáp của Hội đồng giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), giải thích lý do vì sao ông bị trượt.

Phiên họp lần thứ III Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. (Ảnh: TL)

Trong thư, HĐGSNN cho rằng, việc ông khai tổng số 18 năm tham gia đào tạo, nhưng lại không kê khai được đủ 6 năm và không đủ minh chứng, như vậy chưa thể coi những năm trước là giảng viên thỉnh giảng.

Ông Huy cho biết, tại thời điểm nộp hồ sơ, ông đã khai rất rõ là giảng viên thỉnh giảng tại Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên (8/2017-31/8/2019). Ngoài ra ông vẫn làm nhiệm vụ là giảng viên kiêm nhiệm của cơ sở đào tạo sau đại học nơi ông đang công tác.

Cụ thể, trong bản nhận xét kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, ông đã được người đứng đầu cơ sở đào tạo sau đại học (Cơ quan chủ quản của ông tại thời điểm nộp hồ sơ nhận xét: “Tiến sĩ (TS) Trần Quang Huy được tuyển dụng vào làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) từ 1/2001 đến nay (2019).

TS Huy là nhà nghiên cứu và giảng viên kiêm nhiệm tại cơ sở đào tạo sau đại học của Viện VSDTTƯ; trực tiếp giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành về các kỹ thuật hiển vi và hiển vi điện tử trong xét nghiệm y sinh học cho các đối tượng là Nghiên cứu sinh; học viên cao học và học viên đào tạo lại.

Từ năm 2017 đến nay, TS Huy được phân công giảng dạy thêm về phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết bài báo đăng trên Tạp chí trong và ngoài nước”.

“Vậy, thời gian từ 2001 đến 7/2019, tôi làm cán bộ nghiên cứu và giảng viên kiêm nhiệm tại Cơ sở đào tạo sau đại học của Viện VSDTTƯ, tôi có đủ 18 năm tham gia đào tạo, bồi dưỡng trình độ từ đại học trở lên không?

Đề nghị HĐGSNN hiểu đúng nghĩa của cụm từ “tham gia đào tạo, bồi dưỡng”, ông Huy nói.

Ông Huy cho biết, ngoài chức năng làm nghiên cứu, việc tham gia đào tạo và bồi dưỡng các đối tượng là Nghiên cứu sinh; học viên cao học và đào tạo lại là nhiệm vụ thường xuyên của ông trong quá trình làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương từ 1/2001-7/2019.

Tuy nhiên, do Cơ sở đạo tạo sau đại học nằm trong một Viện nghiên cứu nên có những tính chất đặc thù nhất định. Việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng trước đây chưa được quy định chặt chẽ nên khó lưu giữ được minh chứng cần thiết để cụ thể hóa thành giờ giảng/giờ quy đổi. Việc cụ thể hóa giờ giảng, môn học chỉ được thực hiện trong những năm gần đây.

Do không đủ minh chứng, trong hồ sơ nộp xét đạt chuẩn PGS, ông đã chủ động không kê khai số giờ giảng/giờ quy đổi trước năm 2017 tại Cơ sở Đào tạo sau đại học nơi ông công tác.

Và người đứng đầu Cơ sở đào tạo sau đại học của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có văn bản nhận xét, đánh giá về thời gian đào tạo, môn học mà ông đã tham gia.

“Tôi đã kê khai rất trung thực theo mẫu, tại sao quy kết tôi “chưa nghiêm túc kê khai theo bản mẫu đăng ký”, ông Huy nói.

TS Huy cho biết thêm do ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên đã được bầu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 5 năm liền 2010-2014 và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013, cũng như nhiều bằng khen khác trong những năm gần đây.

Theo tìm hiểu của KH&ĐS, ông là đồng chủ biên và tham gia biên soạn 1 cuốn sách chuyên khảo và 2 cuốn giáo trình được xuất bản từ năm 2011-2013, trong đó có 1 cuốn xuất bản bằng tiếng Anh.

TS Trần Quang Huy tại một diễn đàn sáng tạo cho các Bảo tàng ASEAN tại Thái Lan tháng 8/2019.

Quyết định 37 cho phép quy đổi, vì sao không được quy đổi?

Theo giải thích của HĐGSNN, lý do đánh trượt là trong hai năm học, năm học 2015 – 2016, 2016-2017 ông Huy đã không trực tiếp giảng dạy trên lớp, chưa hoàn toàn đáp ứng được Khoản 3, Điều 4, của Quyết định 37.

Tuy nhiên, theo ông Huy, HĐGSNN chỉ trích dẫn phần đầu khoản 3, điều 4, của Quyết định 37 nhằm quy kết ứng viên mà không trích dẫn phần quan trọng nhất của khoản này, đó là: “Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học nhận xét, đánh giá bằng văn bản về các nhiệm vụ giao cho giảng viên, trong đó ghi rõ tên môn học, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy, hướng dẫn luận án, luận văn, đồ án hoặc khóa luận; về kết quả đào tạo và nghiên cứu của giảng viên”.

"Người đứng đầu cơ sở giáo dục ở 2 nơi mà tôi làm giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên thỉnh giảng đều có nhận xét đánh giá rất rõ bằng văn bản rằng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Việc HĐGSNN không xem xét đến tính pháp lý của văn bản nhận xét, đánh giá của các cơ sở đào tạo cũng như bỏ qua kết quả thẩm định của HĐGS cơ sở và HĐGS ngành đã thể hiện sự không tin tưởng và áp đặt ý kiến của mình trong việc xét đạt chuẩn GS/PGS đối với trường hợp của tôi".

Ông Huy cho biết, đã khai rất rõ trong hồ sơ là chỉ có minh chứng cụ thể về giờ giảng/giờ quy đổi cho 4 năm học gần đây nên xin tính gấp 2 số điểm tối thiểu quy đổi từ công trình khoa học (theo khoản 3, điều 6 của Quyết định 37).

Trên thực tế số điểm của ông là 29,25 (gấp 4 lần điểm chuẩn tối thiểu quy đổi từ các công trình nghiên cứu khoa học) và có 4 năm thâm niên liên tục (trong đó có 3 năm cuối) tham gia đào tạo từ Đại học trở lên với đầy đủ minh chứng đã cung cấp trong hồ sơ.

Trong khi đó, trong bài trả lời phỏng vấn Báo Nhân dân điện tử số ra ngày 3/12/2019 với tiêu đề “Nâng cao tính chặt chẽ, minh bạch trong xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư” ông Chánh VP HĐGSNN Trần Anh Tuấn trả lời lý do không công nhận 9 ứng viên đạt chuẩn PGS, có đề cập đến lý do “không tham gia đào tạo liên tục ba năm cuối (khoản 3, Điều 6)”.

"Như vậy, cho tới thời điểm này, ông Tuấn vẫn bất chấp dư luận, bất chấp các minh chứng mà tôi đã chỉ ra với 4 năm tham gia đào tạo liên tục trong đó có 3 năm cuối để bảo vệ cho cái sai của HĐGSNN.

Tôi muốn đặt câu hỏi: Trường hợp của tôi có được HĐGSNN xét theo khoản 3 điều 6 của Quyết 20 định 37/2018/QĐ-TTg không? Tại sao?’, ông Huy nói.

TS Huy cho biết thêm do ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên đã được bầu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 5 năm liền 2010-2014 và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013, cũng như nhiều bằng khen khác trong những năm gần đây.

Theo tìm hiểu của KH&ĐS, ông là đồng chủ biên và tham gia biên soạn 1 cuốn sách chuyên khảo và 2 cuốn giáo trình được xuất bản từ năm 2011-2013, trong đó có 1 cuốn xuất bản bằng tiếng Anh.

Nếu HĐGSNN vẫn bảo vệ mình đúng, thì quyết định 37 đã sai?

Ông Huy cho biết, ông không hiểu tại sao Hội đồng cơ sở và Hội đồng ngành đã xem xét và thẩm tra rất kỹ Hồ sơ của ông theo Quyết định 37 của Thủ tướng, họ đều “thấy rõ” ông đạt chuẩn và đã nhất trí 100% thông qua nhưng HĐGSNN lại thấy không rõ?

“HĐGSNN kết luận “Thâm niên giảng dạy quá ít” để đánh trượt tôi, vậy kết luận này dựa trên tiêu chuẩn nào, quy định pháp lý nào? Hay đây cũng là một kết luận mang tính cảm tính? Trong Quyết định 37, không quy định “ít” là bao nhiêu thì HĐGSNN lấy cơ sở nào để áp dụng?”, ông Huy đặt câu hỏi.

“Để đảm bảo quyền lợi và danh dự của các ứng viên GS/PGS bị trượt năm nay và cũng để khuyến khích các nhà khoa học trẻ/giảng viên trẻ tài năng các năm sau tin tưởng vào chính sách kêu gọi nhân tài phát triển đất nước, tôi đề nghị HĐGSNN xem xét lại hồ sơ của 16 ứng viên bị trượt GS/PGS năm 2019 thực hiện theo đúng tinh thần của Quyết định 37 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐGSNN tại thởi điểm trước khi ứng viên nộp hồ sơ”, ông Huy nói.

“Nếu HĐGS cơ sở và HĐGS ngành đúng thì HĐGSNN sai. Còn nếu HĐGSNN vẫn bảo vệ rằng mình đúng thì HĐGS cơ sở, HĐGS ngành hoặc Quyết định 37 đã sai. Như vậy, HĐGSNN cũng không hoàn thành nhiệm vụ của mình theo Khoản 1, điều 14 Quyết định 37”, TS Trần Quang Huy.

KH&ĐS sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Hà Nội: Thêm con rể bệnh nhân 867 nghi mắc Covid-19
Thời sự- Quang Phong - 20:31 12/08/2020
Liên quan đến ca bệnh 867 từ Hải Dương lên Hà Nội khám bệnh, ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, hiện con rể bệnh nhân này cũng được ghi nhận nghi nhiễm SARS-CoV-2.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
 • MSB "ôm" gần 4.000 tỷ đồng tài sản gán nợ không giá trị
  Ngân hàng- Tuấn Thủy - 21:57 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2020 với nhiều tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, nợ xấu cao, chất lượng tài sản của MSB vẫn ở mức thấp hơn so với các ngân hàng có cùng quy mô.
 • Sinh viên Việt Nam đạt bằng khen quốc tế với ý tưởng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn
  Khoa học- Khánh Phương - 20:18 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Nhờ tư tưởng lấy tác động xã hội làm đầu cùng ý tưởng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm năm sinh viên RMIT Việt Nam đã nhận được bằng khen trong cuộc thi quốc tế về blockchain được tổ chức gần đây.
 • Nút mạch cứu bệnh nhân chảy máu ruột non
  Khỏe- Thúy Nga - 20:16 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Nhờ áp dụng phương pháp nút mạch, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã cầm máu cấp cứu cứu sống được bệnh nhân bị chảy máu ruột non rất nặng. Đây là bệnh lý khó phát hiện, tỷ lệ tử vong cao nên người dân cần cảnh giác.
 • Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm năng lượng
  Sống xanh- Phong Lâm - 20:14 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phát hành báo cáo nghiên cứu “Phân tích chi phí và lợi ích của các kịch bản nguồn điện từ góc nhìn của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” nhằm đóng góp vào việc xây dựng Quy hoạch điện 8.
 • Vệ sinh mũi cho trẻ nhỏ
  Bác sĩ của bạn- Khánh Thủy (ghi) - 19:46 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Để vệ sinh mũi cho trẻ sơ sinh bị ngạt mũi nhẹ, dịch mũi còn lỏng có thể lau rửa mũi bằng khăn mềm. Trong trường hợp dịch mũi đặc, có gỉ mũi thì nhỏ 2 - 3 giọt nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi, đợi một lúc rồi nhẹ nhàng dùng tay day day mũi bé để gỉ mũi mềm và bong ra.
 • Suy tim độ 4 do hẹp hở van tim
  Bác sĩ của bạn- Khánh Thủy (ghi) - 19:45 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Nếu người bệnh đã đặt máy tạo nhịp rồi mà vẫn còn mệt, cần xem nguyên nhân mệt mỏi là vì nhịp chậm hay vì nhịp nhanh. Rung nhĩ có nhiều trường hợp phải đặt máy tạo nhịp, nhưng đặt máy tạo nhịp không có nghĩa là đặt xong thì người bệnh khỏi hết tất cả các triệu chứng.
 • Bài thuốc hay từ cây chuối
  Khỏe- BS Kim Lan - 19:32 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Chuối là loại quả được nhiều người ưa thích. Chuối vừa ngon, vừa bổ, dễ trồng, ít công chăm sóc. Có nhiều loại chuối như chuối tây, chuối tiêu, chuối mắn, chuối ngự, chuối hột. Trong các loại chuối đều có chứa nhiều thành phần như phốt pho, magie, sắt, carbonhydrat (tinh bột và đường). Ngoài ra còn có các loại vitamin nhóm A, B, C rất cần thiết cho cơ thể, giúp thần kinh phát triển tốt, có nhiều dinh dưỡng cho cơ thể.
 • Cháo cho người suy nhược
  Khỏe- Lương y Nguyễn Văn Sáu - 18:47 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Suy nhược cơ thể có thể phục hồi bằng cách nghỉ ngơi, thư giãn kết hợp với bồi bổ bằng những món ăn mau phục hồi sức khoẻ.
 • Chọn đèn học không gây căng mắt
  Khoa học- Khánh Thủy - 18:46 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Thực tế cũng chứng minh, trong thời đại chiếu sáng nhân tạo ngày nay, tỷ lệ cận thị trong trẻ nhỏ ngày càng cao hơn đến mức báo động. Nguyên nhân chủ yếu là chiếu sáng không đủ cường độ, hoặc quá lớn; Phân bố ánh sáng không đồng đều làm mắt trẻ phải điều tiết nhiều.
 • Gây ô nhiễm, CP Việt Nam chi nhánh 3 Bến Tre bị phạt 130 triệu đồng
  Chuyển động- Quốc Trọng - 18:36 12/08/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam- Chi nhánh 3 tại Bến Tre vừa bị phạt 130 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO