--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

“Hội đồng Giáo sư Nhà nước loại ứng viên theo "chuẩn cứng" không rõ ràng?": Lật lại hồ sơ để tìm “vết”?

MAI NGUYỄN - 07:15 07/12/2019

(khoahocdoisong.vn) - TS Trần Quang Huy đã nhận thư phúc đáp của HĐGSNN để giải thích lý do đánh trượt. Ông Huy cho biết, HĐGSNN đã không trả lời trực tiếp thắc mắc của ông mà có thể đã lật lại hồ sơ để tìm thêm “vết”.

Liên quan đến việc 16 ứng viên bị trượt chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) trong đợt xét GS, PGS sư năm 2019 ở vòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGDNN), TS Trần Quang Huy cho biết, ngay sau khi cuộc trao đổi với KH&ĐS ở bài viết “Hội đồng giáo sư nhà nước loại ứng viên theo “chuẩn cứng” không rõ ràng”, ông đã nhận được e-mail phúc đáp của HĐGSNN trả lời về lý do bị đánh trượt.

Theo ông Huy, đây là lá thư chính thống đầu tiên từ Văn phòng (VP) HĐGSNN mà ông nhận được để giải thích lý do vì sao bị đánh trượt, điều mà đáng lẽ các ứng viên có quyền được biết ngay từ khi công bố danh sách công khai ứng viên đạt chuẩn trên trang điện tử của Hội đồng, chứ không phải thông qua Chủ tịch Hội đồng ngành.

TS Trần Quang Huy.

Thêm lý do đánh trượt:  Ứng viên chưa nghiêm túc kê khai theo mẫu đăng ký

Trao đổi với KH&ĐS, TS Huy cho biết, thay vì trả lời thắc mắc về căn cứ pháp lý để loại ông vì: “3 năm cuối không giảng dạy liên tục” và lý do này được quy định ở đâu trong quyết định 37, thì ông đã rất ngạc nhiên khi VP HĐGSNN đưa ra thêm kết luận “chưa nghiêm túc kê khai theo bản mẫu”, điều mà ông không hề được biết trước đó.

Dường như VP HĐGSNN đã lật lại hồ sơ để tìm thêm “vết”?.   

Theo VP HĐGSNN, TS Trần Quang Huy đã kê khai: Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên được kê khai tại Mục B.2: Tổng số 18 năm.

Bản đăng ký mẫu yêu cầu khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhưng Ứng viên chỉ kê khai được 04 năm có giờ quy đổi (chỉ 02 năm có giờ giảng).

Cụ thể như sau: 

Năm 2015 – 2016 không có giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp, chỉ hướng dẫn phụ 01 thạc sĩ được tính 23 giờ;   

Năm 2016 – 2017 không có giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp, chỉ hướng dẫn phụ 01 NCS và hướng dẫn 03 thạc sĩ; 

Năm học 2017–2018 và 2018–2019 có giờ đứng lớp và hướng dẫn phụ NCS, thạc sĩ, riêng năm 2018-2019 có Hợp đồng giảng dạy ký ngày 04/9/2018 với thời hạn đến 31/8/2019, chưa có bản Thanh lý hợp đồng và nghiệm thu khối lượng giảng dạy (năm 2018-2019), Văn phòng HĐGSNN đã thông báo với HĐGS ngành Vật lý, nhưng ứng viên không bổ sung được văn bản này.

Kết quả giảng dạy năm 2018 – 2019 chưa đủ minh chứng do không bổ sung được bản Thanh lý Hợp đồng giảng dạy và nghiệm thu kết quả giảng dạy.

Năm học 2015 – 2016, 2016-2017 không trực tiếp giảng dạy trên lớp, chưa hoàn toàn đáp ứng được Khoản 3, Điều 4, của Quyết định 37: "Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có ít nhất 1/2 số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp.

Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản này".

 “Hội đồng GSNN đánh giá cao ứng viên, là một tiến sĩ trẻ, có thành tích nghiên cứu khoa học rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, ứng viên chưa nghiêm túc kê khai theo mẫu bản đăng ký; chưa rõ về quá trình công tác và thời gian tham gia thỉnh giảng;

Thâm niên giảng dạy quá ít: Trong 03 năm cuối chỉ có 01 năm trực tiếp giảng dạy là có đủ minh chứng; 01 năm không đủ minh chứng; 01 năm không có giờ trực tiếp đứng lớp; các năm khác hoàn toàn không có thông tin về giảng dạy.

Hội đồng đã thống nhất chưa đưa ứng viên vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm của năm nay”, VP HĐGS kết luận.

Quy kết của HĐGSNN hoàn toàn không có cơ sở

Trao đổi với KH&ĐS, TS. Trần Quang Huy cho biết, tất cả những giải thích của HĐGSNN đưa ra trong lá thư phúc đáp đều không thuyết phục. Đặc biệt là việc quy kết ông thêm lý do “không nghiêm túc kê khai theo mẫu”.

Ông đã có bản phúc đáp chi tiết để phản biện lại từng luận điểm mà VP HĐGSNN quy kết, trong đó ông chỉ ra từng dẫn chứng cụ thể theo số trang trong hồ sơ mà ông đã nộp cho HĐGSNN.

Thay vì trả lời và giải thích rõ ràng cho ứng viên, một lần nữa VP HĐGSNN lại đẩy thư trả lời cho Chủ tịch HĐGS ngành. Cho đến nay, ông vẫn chưa nhận thêm bất cứ phản hồi nào khác.

Cụ thể, theo TS Trần Quang Huy, về nội dung HĐGSNN chỉ ra, năm 2015 – 2016 ông không có giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp, chỉ hướng dẫn phụ 01 thạc sĩ được tính 23 giờ, ông đã khai rõ trong hồ sơ số giờ quy đổi 2015-2016: 23 giờ, không có giờ đứng lớp.

Năm 2016 – 2017 ông không có giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp, chỉ hướng dẫn phụ 01 NCS và hướng dẫn 03 thạc sĩ; ông đã khai rõ trong hồ sơ số giờ quy đổi năm 2016-2017: 133,6 giờ, không có giờ đứng lớp.

Về nội dung HĐGSNN đưa ra: Năm học 2017–2018 và 2018–2019 ông có giờ đứng lớp và hướng dẫn phụ NCS, thạc sĩ, ông Huy cho biết, ông cũng đã khai rõ trong hồ sơ và giải trình chi tiết về số giờ tham gia đào tạo.

Về nội dung ông chưa có bản Thanh lý hợp đồng và nghiệm thu khối lượng giảng dạy (năm 2018- 2019), không bổ sung được văn bản này khi có yêu cầu, ông Huy cho biết: “Tôi chưa hề nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về việc tôi phải bổ sung Thanh lý hợp đồng giảng dạy ký ngày 4/9/2018 từ HĐGSNN hay HĐGS ngành. Do vậy, việc quy kết ứng viên không bổ sung được văn bản này là sai”.

Cũng theo ông Huy, ông chỉ nghe qua nguồn tin không chính thức mà biết có nhận xét về việc ông thiếu Thanh lý hợp đồng giảng dạy ở trên nên đã chủ động viết thư cho Thư ký Hội đồng ngành để giải trình.

Cụ thể, “ứng viên có HĐGD với vai trò là giảng viên thỉnh giảng theo từng năm, HĐGD năm thứ 2 với Trường ĐHSP KT Hưng Yên ký ngày 04/9/2018 đến 31/8/2019.

Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký chức danh GS/PGS được yêu cầu nộp trước ngày 5/7/2019 (trước thời hạn HĐGD kết thúc: 31/8/2019).

Do vậy, ứng viên chỉ có thể cung cấp thanh lý HĐGD năm thứ nhất mà chưa có được Thanh lý HĐGD năm thứ 2 (HĐGD năm thứ 2 vẫn còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ)”.

Hiệu trưởng Trường ĐHSP KT Hưng Yên đã ký xác nhận bản kết quả đào tạo đối với giảng viên thỉnh giảng của ông theo mẫu hướng dẫn của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, xác nhận số giờ đã giảng dạy, lớp và môn học trước thời hạn nộp Hồ sơ 5/7/2019. Tuy nhiên, HĐGSNN đã bỏ qua minh chứng này.

“Việc yêu cầu bổ sung “bản Thanh lý Hợp đồng giảng dạy và nghiệm thu kết quả giảng dạy” trong khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ là điều phi lý”, ông Huy nói.

Từ những lập luận trên, cùng với các minh chứng đi kèm, TS Trần Quang Huy cho rằng, việc VP HĐGSNN đưa ra các nội dung trên để quy kết thêm lý do ông “chưa nghiêm túc kê khai theo bản mẫu  đăng ký” là hoàn toàn không có cơ sở và chưa xem xét tới các minh chứng.

KH&ĐS sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

                                                                                                                       

 

 

 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Việt Nam nêu vấn đề căng thẳng Biển Đông tại hội nghị Tư lệnh quốc phòng ASEAN
Thời sự- Dương Ngọc - 14:38 24/09/2020
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh nếu các bên không kiềm chế, tăng cường đối thoại để tháo gỡ những bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế thì căng thẳng có thể leo thang và làm thay đổi hiện trạng tranh chấp ở Biển Đông.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO