Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online
Tư vấn- Khánh Thủy - 09:44 27/05/2022
BHXH Việt Nam vừa ban hành quyết định nêu rõ quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
--Quảng cáo---