• học trực tuyến

Hà Nội yêu cầu kiểm tra tác động tiêu cực của học trực tuyến
Giáo dục- Nguyễn Mai - 06:00 03/04/2022
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.
--Quảng cáo---