• học trực tiếp

TP.HCM ra thông báo khẩn về dạy học trực tiếp từ ngày 12/4
Giáo dục- Đặng Trinh - 16:01 10/04/2022
Từ ngày 12/4, TP.HCM tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ theo học ở các cơ sở mầm non, kể cả độ tuổi nhà trẻ, tổ chức học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
--Quảng cáo---