Hoàn thiện quy trình bãi bỏ xuất trình sổ hộ khẩu giấy trước 20/3

Trước 20/3, các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phải hoàn thiện quy trình điện tử, quy trình nội bộ để bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy.

Ngày 9/3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ xuất trình sổ hộ khẩu giấy trước 20/3 ảnh 1Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy. Ảnh baogiaothong.vn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 1472 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các trưởng ngành, địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy xác nhận cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo Văn phòng Chính phủ, hiện có 48 văn bản pháp luật liên quan đến việc này.

Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật Cư trú và Nghị định 104/2022.

Căn cứ trên cơ sở công bố của Bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…) theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/3.

Theo Đời sống
back to top