• hoá đơn

Sử dụng hóa đơn điện tử: Lợi ích thấy rõ vẫn nơm nớp lo...
Công nghệ- Quốc Trọng - 10:00 30/11/2021
Hóa đơn điện tử sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong kê khai, nộp thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích thấy rõ thì doanh nghiệp vẫn nghi ngại về mức độ bảo mật thông tin dữ liệu.
--Quảng cáo---