• hoa don dien tu

Thực hiện hóa đơn điện tử: Một mũi tên trúng nhiều đích
Khoa học- Hồng Vân - 14:00 09/06/2022
Từ ngày 1/7/2022, cả nước sẽ sử dụng toàn bộ hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Hiện Tổng cục Thuế đã chuẩn bị hoàn tất về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật để vận hành hệ thống hóa đơn điện tử 24/7.
--Quảng cáo---