--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hóa chất Đức Giang kinh doanh không hiệu quả, tăng cường hút lợi nhuận từ công ty con

HOÀNG MINH - 05:47 21/10/2020

(khoahocdoisong.vn) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (Hóa chất Đức Giang - DGC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 644 tỷ đồng, tăng 232% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 99% lợi nhuận là của công ty con chuyển về.

Tính đến hết tháng 9/2020, tài sản của Hóa chất Đức Giang ước đạt 4.714 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Mức tăng này là nhờ các khoản chi phí trả trước ngắn hạn (tăng 1.708 tỷ đồng) và 3.950 tỷ đồng từ đầu tư vào công ty con (tăng thêm 1.105 tỷ đồng so với đầu năm).

Từ 1/10/2018 đến nay, công ty mẹ Hóa chất Đức Giang đã đầu tư tổng cộng 2.875 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, nắm quyền sở hữu 100%.

Nhờ tập trung vào đầu tư các công ty con, Hóa chất Đức Giang đã hút được khoản lợi nhuận khủng cho mình. Trong 9 tháng năm 2020, Hóa chất Đức Giang đã thu về 1.301 tỷ đồng từ lợi nhuận của công ty con là Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Nếu không tính đến lợi nhuận được điều chuyển, thì lợi nhuận sau thuế thực tế của Hóa chất Đức Giang trong 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 12 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Hóa chất Đức Giang vốn không mang lại nhiều hiệu quả. Doanh thu của quý 3/2020, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang giảm 2%. Nhờ giá vốn thấp hơn và giảm các chi phí nên Hóa chất Đức Giang mới tránh được lỗ.

Với tham vọng đầu tư công ty con để hút lợi nhuận thay vì chật vật kinh doanh, năm 2020, Hóa chất Đức Giang tiếp tục đầu tư góp vốn hàng nghìn tỷ đồng vào 3 công ty khác.

Tháng 1/2020, Hóa chất Đức Giang đầu tư 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Thể thao Hóa chất Đức Giang. Tháng 3/2020, công ty đầu tư 100 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Apatit Đức Giang.

Tháng 5, Hóa chất Đức Giang đầu tư 1.000 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đức Giang Nghi Sơn. Tất cả đều 100% thuộc sở hữu của Hóa chất Đức Giang.

Cho đến 30/9/2020, các công ty trên chưa đem lại lợi nhuận về cho công ty mẹ. Do đó, Hóa chất Đức Giang báo lỗ tới 1.316 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư. Khoản lỗ này dẫn tới dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Hóa chất Đức Giang trong 9 tháng còn âm 6 tỷ đồng.

Tháng 7/2020, một kho hóa chất thuê tại Cảng Đức Giang cháy nổ, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Hóa chất Đức Giang đã đền bù do hỏa hoạn số tiền 729 triệu đồng. Theo BCTC, giá trị còn lại của tài sản cố định bị hư hỏng do hỏa hoạn là 7,7 tỷ đồng.  


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Hội đồng Đạo đức: Vẫn chưa thể đánh giá hiệu quả bảo vệ của Nanocovax
Thời sự- Nam Phương - 11:12 19/09/2021
Sáng 19/9, Hội đồng Đạo đức cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vắc xin Nanocovax dựa trên số trường hợp mắc Covid-19 trong nghiên cứu.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---