• ho tro doanh nghiep

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân: Thu phí hạ tầng cảng biển là đi ngược chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp
Kinh tế- Quốc Trọng - 12:08 06/04/2022
Lần thứ 3 Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) có ý kiến về việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TPHCM
--Quảng cáo---