• ho

Hai sản phẩm hỗ trợ điều trị tai biến quảng cáo sai sự thật
Đời sống- Thụy Bình - 10:36 27/05/2022
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị tai biến quảng cáo sai sự thật.
--Quảng cáo---