• Hồ Đức Phóc

Bộ Tài chính: “Đã nhiều lần cảnh báo rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp”
Thời sự- Nhã Uyên - 07:41 09/06/2022
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, ngay từ tháng 4/2021, Bộ Tài chính đã nhiều lần cảnh báo về rủi do của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đồng thời nỗ lực ngăn chặn sai phạm nên chứng khoán đã minh bạch hơn.
--Quảng cáo---