• ho chi minh

171 km đường Hồ Chí Minh chưa được bố trí vốn
Thời sự- Hồng Nhung - 14:25 24/05/2022
Tính đến năm 2021, dự án đường Hồ Chí Minh triển khai được khoảng 2.362 km/2.744km, đạt 86,1% và khoảng 258km tuyến nhánh. DDang thực hiện 211km, và chưa bố trí vốn triển khai thực hiện 171km còn lại để thông toàn tuyến.
--Quảng cáo---