• ho bengal

Video: Hổ Bengal tấn công người dân đang đánh cá
Đời sống- Trần Lương - 09:25 02/01/2022
Với sức mạnh vượt trội, bộ vuốt sắc, hàm răng khỏe, Hổ Bengal là hung thần gieo rắc chết chóc đối với mọi động vật trong khu bảo tồn Hổ Sundarbans, Ấn Độ.
--Quảng cáo---