• hnx

Cổ phiếu Vận chuyển Sài Gòn Tourist tiếp tục bị hạn chế giao dịch do âm vốn chủ sở hữu
Chứng khoán- Thuý Hằng - 14:28 08/06/2022
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM:STT) do âm vốn chủ sở hữu.
--Quảng cáo---